Angel Chen Paino : Cuckoo Waltz (杜鵑圓舞曲)


杜鵑圓舞曲~陳可昀演奏


簡單的曲子,也可以玩得這麼好聽              

    手風琴-杜鵑圓舞曲-陳漢彬 

 

♡ ♥ ♡ 杜鵑圓舞曲~

 

Cuckoo Viennese Waltz 杜鵑圓舞曲

                                                                         回首頁

創作者介紹
創作者 鋼琴調音師陳陸南 的頭像
鋼琴調音師陳陸南

良心鋼琴調音

鋼琴調音師陳陸南 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()